Skip to content

Fixat inläsning till delat minne.

August Ernstsson requested to merge auger33/tddd56:labb-5-fix into master

Fixat inläsning till delat minne. Jag försökte göra det så nära er lösningsmetodik som möjligt, men fann det bäst att gå över till en 1D-indexering av trådar inom blocket. Försök förstå vad som händer här och förklara med illustrationer under demonstrationen.

Merge request reports