liuhomewreckers

Group at FIA (Föreningen för Intelligenta och Autonoma system) competing with Pepper in RoboCup